Lễ khai giảng thống nhất tổ chức bắt đầu từ 8h00 đến 9h00, gồm các hoạt động: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (HS) nhân ngày khai trường. Sau khi hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới, sẽ là các hoạt động tập thể như múa Lân, Văn nghệ , liên hoan bánh kẹo.... Để có một lễ khai giảng thành công là nhờ sự quan tâm, chỉ...